Keurmerken

In deze tijden van informatietechnologie is er een groeiende mate van bewustzijn bij de consument wat betreft de oorsprong en inhoud van de gekochte producten.
Een groot aantal artikelen in de supermarkt zijn daarom voorzien van een keurmerk of label dat deze informatie verschaft.
Hier uit is op te maken of een product biologisch, diervriendelijk of duurzaam geproduceerd is, dat het een gezond product is of dat het product volgens bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging is gemaakt. Hieronder wordt aantal van deze keurmerken toegelicht.

Dierenwelzijn algemeen

Beter leven keurmerk

Beter leven keurmerk

Dit keurmerk is uitgegeven door de dieren bescherming en geeft de mate van dierenwelzijn aan bij het vervaardigen van een product. Naast Beter Leven kenmerk 1-ster bestaan ook de kenmerken Beter Leven 2 sterren en Beter Leven 3 sterren. Wanneer een product 1 ster heeft is er rekening gehouden met het dierenwelzijn, maar in mindere mate dan bij producten met 2 of 3 sterren.

EKO Keurmerk

EKO Keurmerk

Dit keurmerk is uitgegeven door stichting SKAL dat namens de overheid controleert of producten met dit keurmerk biologisch zijn gemaakt. Dit houdt onder andere in dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn gebruikt, er geen genetisch gemanipuleerde zaden zijn gebruikt en dat dieren diervriendelijk behandeld zijn. Het gebruik van groeihormonen en het preventief toedienen van antibiotica bij vee zijn ook verboden. In grote lijnen wordt er gelet op de volgende 3 punten om het label EKO te krijgen: behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren.

Pluimvee

EKO Keurmerk

CPE kooiei Keurmerk

Dit keurmerk is uitgegeven door CPE (Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten) en geeft aan dat een ei komt van kippen die in legbatterijen leven. De kippen kunnen niet naar buiten en hebben geen daglicht. Eieren die aan deze criteria voldoen zijn herkenbaar aan het nummer 3 dat op het ei is gedrukt. Kooien zijn sinds 2012 verboden.

CPE scharrelei Keurmerk

CPE scharrelei Keurmerk

Dit keurmerk is uitgegeven door CPE (Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten) en geeft aan dat een ei komt van kippen die vrij rondlopen in schuren met strooisel op de grond. De kippen hebben zit-stokken, maar kunnen niet naar buiten. Voorschrift is dat er daglicht kan binnenkomen en de kippen een stofbad kunnen nemen. Eieren die aan deze criteria voldoen zijn herkenbaar aan het nummer 2 dat op het ei is gedrukt.

CPE vrije uitloop Keurmerk

CPE vrije uitloop Keurmerk

Dit keurmerk is uitgegeven door CPE (Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten) en geeft aan dat een ei komt van kippen die niet alleen binnen scharrelen, maar ook naar buiten kunnen. Om aan het keurmerk te voldoen, moet buiten een uitloop van 4 m ² per kip beschikbaar zijn. Eieren die aan deze criteria voldoen zijn herkenbaar aan het nummer 1 dat op het ei is gedrukt.

Vis

Dolfijn vriendelijk Keurmerk

Dolfijn vriendelijk Keurmerk

Dit keurmerk is uitgegeven door de Amerikaanse milieuorganisatie Earth Island Institute en geeft aan dat tijdens de visvangst er geen drijfnetten zijn gebruikt. Deze drijfnetten zorgen voor een enorme bijvangst van dolfijnen die in de netten verstrikt raken. Op grote schepen moet er een onafhankelijk waarnemer mee om hier op toe te zien.

Viswijzer

Viswijzer

De viswijzer is een overzicht dat wordt uitgegeven door het Wereld Natuur Fonds samen met Stichting De Noordzee. De Viswijzer laat zien wat zij een goede keuze vinden met het oog op de natuur en het milieu.
Bij wild gevangen vis is gekeken naar bedreiging van de visstand, bijvangsten, verwondingen en sterfte en de gevolgen van de visserij voor de bodem. Bij kweekvis is gekeken naar milieuvervuiling en energiegebruik en bedreiging van de wilde soorten. In de viswijzer staan 3 categorieën vis: “prima keuze”, “tweede keuze” en “liever niet”.

Handel

Fair trade Max Havelaar Keurmerk

Fair trade Max Havelaar Keurmerk

Dit label is uitgegeven door de Nederlandse stichting Max Havelaar en bevordert eerlijke handel omdat een groter deel van de opbrengst van producten naar de boeren in ontwikkelingslanden gaat.

Milieu

Milieukeur Keurmerk

Milieukeur Keurmerk

Het Milieukeurmerk wordt uitgegeven door SMK en is een label op het gebied van milieu. Bij productie van producten die dit keurmerk voeren is er zuinig omgegaan met energie, zijn er weinig bestrijdingsmiddelen gebruikt en is er rekening gehouden met dierenwelzijn. De criteria bevatten aanbevelingen voor het dierenwelzijn, maar die zijn niet verplicht.

Gezondheid

Vinkje Keurmerk

Vinkje Keurmerk

Het vinkje is uitgegeven door de stichting ‘Ik kies bewust’, een stichting die gezondere voeding stimuleert. Producten met het vinkje label bevatten minder zout, (verzadigd) vet of suiker dan producten uit dezelfde productgroep zonder dit label. Er zijn twee vaianten van dit label. Het groene vinkje is bedoeld voor basisvoedingsmiddelen en het blauwe vinkje voor producten die niet tot de basisvoeding behoren zoals snacks en sauzen.